Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Επιστροφή ΦΠΑ που επιβαρύνουν δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό
 

Βάσει της 8ης και 13ης Κοινοτικής οδηγίας, οι 
Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δικαίωμα
 έκπτωσης του ΦΠΑ στην Ελλάδα είτε εξ ολοκλήρου
 είτε με pro rata, έχουν δικαίωμα επιστροφής του
 ΦΠΑ που επιβαρύνθηκαν δαπάνες που
 πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες στο εξωτερικό.
  Η επιστροφή αυτή γίνεται απευθείας από τις
 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς επίσης
 και από την Ελβετία και την Νορβηγία.

Στις χώρες αυτές, ο επιστρεφόμενος ΦΠΑ
 επεκτείνεται σε υπηρεσίες για τις οποίες
 ο αντίστοιχος ΦΠΑ δεν είναι εκπιπτόμενος
 στην Ελλάδα, όπως π.χ. για τις υπηρεσίες
 διαμονής, φιλοξενίας και εστίασης. 
 Αποτέλεσμα αυτού είναι οι περισσότερες 
Ελληνικές επιχειρήσεις
 να αγνοούν το δικαίωμα επιστροφής των 
συγκεκριμένων ποσών 
ΦΠΑ εξοδοποιώντας αυτά και αυξάνοντας έτσι
 τα λειτουργικά τους κόστη.
  Επιπρόσθετα, αφήνουν αδιεκδίκητα τα ποσά 
του ΦΠΑ που σχετίζονται
 με την συμμετοχή σε εκθέσεις, τις ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων και τα 
έξοδα επιμόρφωσης (σεμινάρια) τα οποία 
μπορούν επίσης να διεκδικηθούν.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

http://bit.ly/SM7kw2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου